Pro agentury

Agenturám zabývajícím se personalistikou, cíleným vyhledáváním zaměstnanců pro nejrůznější pozice svých zákazníků v celé střední Evropě nebo agenturám zvažujícím expanzi do nových teritorií můžeme nabídnout široké portfolio služeb různého rozsahu, od služeb dodavatele, až po partnerskou účast na konkrétním projektu.

man (1)Vyhledání, výběr a hodnocení kandidátů

Na základě profilu pozice, situace na trhu a specifik klienta navrhneme optimální postup vyhledání a výběru kandidátů. Typicky jde o kombinaci cílené inzerce, oslovení kandidátů prostřednictvím osobních kontaktů, doporučení specialistů z oboru, atd. Cílem je vždy získat nejvhodnější kandidáty v přijatelném časovém horizontu.

V případě, že má zákazník mimo vyhledání vhodných kandidátů zájem i o zúžení výběru, rádi vypracujeme shortlist založený na zevrubných hodnotících pohovorech podle našich nebo jeho vlastních standardů. Výslednou hodnotící zprávu můžeme dodat i v německém nebo anglickém jazyce.

Executsearchive search

Vyhledání těch pravých profesionálů na konkrétní pozici může být nelehkým úkolem i pro headhuntera s dobrou znalostí místních poměrů, pro subjekt, který potřebným přehledem nedisponuje, je to tím těžší. S tímto vědomím nabízíme českým i zahraničním executive search agenturám naše know-how a kompletní servis od analýzy trhu práce v konkrétním oboru, přes cílené research aktivity, vytipování potenciálních kandidátů a jejich diskrétní oslovení, až po profesionální prezentaci výsledků nebo případné vedení hodnotících pohovorů.

serviceRegionální a podpůrný servis

Jako každý region, i Česká republika má svá specifika, která ve výsledku podmiňují úspěch celého náborového procesu. Personálním agenturám nabízíme spolupráci formou konzultace a pomoci s volbou nejvhodnějších postupů vytipování vhodných kandidátů v ČR a na Slovensku už ve fázi nabídky a tím i zvýšení šance úspěšné realizace projektů i mimo jejich domovský region. Pomůžeme Vám například zvolit optimální komunikační kanály k vyhledání kandidátů, sestavit nabídku, na niž budou slyšet, ale i eliminovat rizika spojená s nastavením adekvátních platových podmínek a benefit programů a podobně.

Konzultantovi vyslanému zahraniční agenturou realizovat osobní pohovory s vybranými kandidáty můžeme též poskytnout široký rozsah podpůrných služeb. V jeho rámci například doporučíme vhodné ubytování, zajistíme odpovídající prostory pro jednání a zabezpečíme veškeré organizační zázemí i související administrativní agendu zahrnující veškerou komunikaci od sjednání termínu až po vyrozumění neúspěšných uchazečů. Konzultant se tak může plně věnovat účelům své cesty.

projectÚčast na projektech

V případě potřeby mají naši zákazníci z řad agentur možnost přizvat nás jako externí konzultanty nebo nezávislý poradní hlas ke spolupráci na vlastních projektech většího rozsahu, které nejsou s to plně pokrýt vlastními silami, jako například HR/management audity, rozsáhlé série hodnotících pohovorů, assessment centra, staffing projekty a podobně. Jsme otevřeni různým návrhům, obracejte se na nás prosím prostřednictvím uvedených kontaktů.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com